O nás

Plavecká škola Kravaře

Přátelský přístup a klidná atmosféra je krédo naší plavecké školy.

Plavecká škola Kravaře zařízení, jehož hlavním úkolem je poskytování výuky plavání žákům základních škol v rámci povinné tělesné výchovy. Povinnou výuku plavání realizuje plavecká škola u základních škol v opavském regionu, které se výuky zúčastňují, v 1., 2., 3. a 4. třídách. Výuku plavání v rámci hodin tělesné výchovy poskytujeme také všem ostatním ročníkům základních škol. Obsahem výuky plavání je nejenom učivo obsažené v rámcových vzdělávacích programech ZŠ, ale také prvky branného plavání, prvky dopomoci unavenému plavci a záchrany tonoucího.

Výuku mateřských škol organizujeme formou her, básniček a písniček. V době výuky plavání se děti pohybují jak v brouzdalištích, tak i v plaveckém bazénu či jeskyňkách.

Kroužek plavání – je vhodný pro děti od 4 let, děti zde najdou možnost naučit se plavat už v předškolním věku a děti školního věku zdokonalí své plavecké dovednosti a plavecké způsoby. Hlavním posláním kroužků plavání je však dát možnost pravidelně sportovat na výkonnostní úrovni dětem bez rozdílu věku, které nelákají závody nebo které se z různých důvodů neprosadily v plaveckém oddíle. Výuka plavání dospělých doplňuje nabídku plavecké školy.

Plavání kojenců, batolat a předškoláků v Kravařích

Co si vlastně pod pojmem plavání kojenců představit? Tímto pojmem se rozumí zejména činnost dětí ve věku od narození asi do tří let. Jde především o získání základních návyků na vodu. Děti jsou schopny se plně adaptovat na vodní prostředí, naučit se orientovat pod vodou a zvládnout základní plavecké dovednosti (splývání, odrazy, skoky) Po třetím roce začínáme s osvojováním základních plaveckých způsobů. Nacvičujeme správné pohyby rukou a nohou při plavání. K nácviku souhry těchto pohybů přistupujeme až po čtvrtém roce života dítěte.

Co Vám může plavání přinést? Pozitiv je mnoho. Ovlivňuje pozitivně psychomotorický vývoj, podporuje otužování organismu dítěte. Ale především dává zcela jiný rozměr možnosti vzájemného vztahu mezi rodičem a dítětem. Proč je nejlépe začít plavat s dítětem co nejdříve po jeho narození? Novorozenec je na vodní prostředí přirozeně adaptován a nemá z něj strach. Dále se také opíráme o skutečnost, že v prvním roce dítě prochází nejbouřlivějším vývojem a první tři roky jsou v životě člověka nejdůležitější, kdy se formuje základ citů, vztahů a návyků. Tedy platí, čím dříve tím lépe, ale raději později než vůbec.

V našem klubu se nám nejlépe osvědčil tento postup: po šestinedělí přecházíme v domácím prostředí do velké vany, kde se rodiče učí úchopovou techniku a poprvé své dítě ponořují pod hladinu. Výuka v domácím prostředí je pro dítě velmi pozitivní. Děti zde mají pocit bezpečí, proto je pro ně přijímání nových návyků nestresovou záležitostí. Po dovršení šesti měsíců věku dítě převádíme na bazén, kde pokračuje plynule výuka dál. Dítě, které je na vodní prostředí prostřednictvím výcviku ve vaně dobře adaptováno, přijímá nové prostředí bazénu zcela přirozeně. Děti, které nastupují přímo na bazén prodělávají větší psychickou zátěž – aklimatizují se na nové prostředí bazénu a navíc na vodní prostředí.

Jak plavání v aquaparku v Kravařích probíhá? Rodiče s dětmi při příchodu do vstupní haly aquaparku, mají připraveno místo, kde mohou odložit své kočárky. Také je zde vždy přítomna instruktor, který s rodiči probere organizační záležitosti. Ve vstupní hale mají děti připraven hrací koberec a hračky, je to prostor, který je využíván k aklimatizaci děti při příchodu a před odchodem z lekcí. V šatnách a v prostorách sprch mají rodiče připraveny ohrádky pro děti a přebalovací podložky. A opět je zde instruktorka, která je připravena rodičům s dítětem pomoci. U bazénu čeká na rodiče jejich instruktorka, která má na každou lekci připravený program. Délka tohoto aktivního cvičení je přizpůsobena věku a náladě dětí.S mladšími dětmi plaveme kratší dobu a s přibývajícím věkem dítěte cvičení mírně prodlužujeme. Všechny cvičení a hry pro děti probíhají za doprovodu písniček, říkadel a her. Po lekci plavání s instruktorem, se mohou rodiče s dětmi ještě na chvíli zdržet v prostorách bazénu. A opět po ukončení lekce plavání je třeba dodržet zásady aklimatizace, proto mají rodiče pro své děti připraveny krmící židle. A po svačince rodiče s dětmi odcházejí domů.

Všechny hodiny by měly probíhat v klidu a pohodě nejenom pro děti, ale i pro rodiče. Proto, každý kdo má zájem začít plavat s dítětem, může přijít na ukázkovou hodinu, kde si vyzkouší jak dítě na plavání připravit v šatnách, zúčastní se výuky, přečte si provozní řád, a má možnost se rozhodnout zda-li je tato aktivita pro jeho rodinu vhodná. Pamatujte na to, že bez vlastního přesvědčení Vám plavání s dětmi nebude k užitku.